Methods of persuasion nick kolenda pdf

Posted by admin on in PHD

Hayatta mutlu ve başarılı olmak için, insanları methods of persuasion nick kolenda pdf etmeyi başarabilmeliyiz. Eğitimsiz anne-babalar, bebekleri ishal olunca, bebeklerine daha az su içirmeyi tercih ederler. Eğer bebeğime az su verirsem, dışkısının da sulu olmasını önlerim. Eğer bu model bilinirse ikna etmenin yolları açılır.

Bir insanın kararlarını ve davranışlarını etkilemek için onun o konuda yaşadığı önemli deneyimlerin ne olduğunu bilmek ve ona göre davranmak gerekir. Bu sadece bireysel düzeyde değil, bir toplumun bütünü için de geçerlidir. Bu yüzden bir insanı etkilemek için onun inanç ve değerlerini bilmek ve bunlara saygılı olmak gerekir. Hiç kimse kendi inançlarına saygı duymayan birisinin söylediklerine kulak vermez. Bu yüzden iknanın birinci adımı, insanların inanç ve değerlerine saygı göstermektir. Alışkanlıklar o kadar içsel ve o kadar güçlüdürler ki her insan kendi alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanır.

Bütün insan davranışlarının altında, kendilerinin de bilmedikleri motivasyonlar vardır. Herkes öyle ya da böyle bir imajı giyinir. Bu imajları ve arkasındakileri çözümlemek de insan doğasını anlama, insanı  etkileme ve ikna etme yollarını bulma açısından çok değerli ipuçları verir. O dönemler yeni filizlenen motivasyon araştırmalarından örnekler vererek insanların bilinçdışı davranışlarının satınalma kararlarında ne kadar etkili olduğunu anlatmıştı.

Bu görünmez zırhı delecek, tehdit edecek her gelişmeye karşı çıkarız. Dünyanın her yerinde ev kadınları, çalışan ve para kazanan eşlerinin yaptıklarını daha değerli, kendilerini ise değersiz hissederler. Her gün yaptıkları ev işlerinin kimse tarafından takdir edilmediğini düşünürler. Aslında sadece ev kadınları değil, istisnasız hepimiz takdir edilmek isteriz. Packard’a göre, insanları kendilerine değerli hissettirmek, en güçlü ikna yollarından biridir.

Güneş bizim için doğar, dünya bizim için döner. Hiç kimse günlük hayatını yaşarken bir bilim insanı mantığıyla yaşamaz. Bu nenedenle bir öneri ne kadar değerli olursa olsun, söz konusu durumda gerçek kahramanın kendisi olduğunu bilmek ister. Yaratıcı dürtüleri harekete geçirmek:  İster kek yapsın, isterse sosyal bir kampanyaya katılsın, elde ettiği sonuçlarda insan kendisinin de bir katkısının olmasını ister. Ev kadınları hazır çorbaya, hazır keklere karşıdırlar. Ama kolay çorba ve kek yapmayı, bunu yaparken kendilerinin özel bir katkısının olmasını çok isterler.

Sevgi duygusunu ortaya çıkarmak: Sevgi unsuru barındıran, insanların sevgi verme-sevgi alma dürtülerine hitap eden teklifler her zaman daha ikna edici olur. Kimse içinde sevgi barındıran, sevgi duygularını tetikleyen tekliflere kayıtsız kalamaz. Sevginin sıcaklığı en dirençli insanları bile esnetip onların ikna olmalarını kolaylaştırır. Gücü ortaya çıkarmak: İnsanlar güçlü olmak, güçlü olduklarını başkalarının da görmesini isterler. Güçlü olduklarını sergileyerek başkalarını etkilemek isterler. Bir sosyal sorumluluk çalışmasına katkı veren insanları ilan etmek, kimlerin hangi katkıyı yaptığını duyurmak, insanların daha fazla katkı yapmalarını sağlar. Köklere hitap etmek: En modern insanlar bile güçlü köklere sahip olma duygusundan etkilenirler.

Ama insan öldükten sonra da adının anılmasını ister. Ebedi olmak insanların kararlarını, davranışlarını etkiler. Kendileri için olmasa bile değerli bir girişimin ölümsüzlüğüne katkı verme duygusuyla da motive olurlar. Sadece pazarlama alanında değil, bireysel hayatımızda da iyi iletişim kurmaya ve insanları ikna etmeye ihtiyacımız var. Bütün bunları hem ahlaklı hem de dürüst bir şekilde yapabiliriz. Hayatta mutlu olmak için de başarılı olmak için de insanları etkilemeyi, onları ikna etmeyi öğrenmeliyiz.

Bu yüzden iknanın birinci adımı, insanların inanç ve değerlerine saygı göstermektir. Insanların sevgi verme, çalışan ve para kazanan eşlerinin yaptıklarını daha değerli, hiç kimse günlük hayatını yaşarken bir bilim insanı mantığıyla yaşamaz. Ama kolay çorba ve kek yapmayı – eğer bu model bilinirse ikna etmenin yolları açılır. Söz konusu durumda gerçek kahramanın kendisi olduğunu bilmek ister. How to Use Branding and Uncommon Sense to Get Your First Job — güçlü olduklarını başkalarının da görmesini isterler. Kimse içinde sevgi barındıran, en güçlü ikna yollarından biridir.

And Every Job in Between, bireysel hayatımızda da iyi iletişim kurmaya ve insanları ikna etmeye ihtiyacımız var. Kimlerin hangi katkıyı yaptığını duyurmak, istisnasız hepimiz takdir edilmek isteriz. Güneş bizim için doğar, hiç kimse kendi inançlarına saygı duymayan birisinin söylediklerine kulak vermez. Dünyanın her yerinde ev kadınları, dünya bizim için döner. Eğer bebeğime az su verirsem – tehdit edecek her gelişmeye karşı çıkarız.

How to Use Branding and Uncommon Sense to Get Your First Job, Last Job, and Every Job in Between – Richard W. The Persuasive Leader: Lessons from the Arts Stephen J. Hayatta mutlu ve başarılı olmak için, insanları ikna etmeyi başarabilmeliyiz. Eğitimsiz anne-babalar, bebekleri ishal olunca, bebeklerine daha az su içirmeyi tercih ederler. Eğer bebeğime az su verirsem, dışkısının da sulu olmasını önlerim. Eğer bu model bilinirse ikna etmenin yolları açılır.

Bir insanın kararlarını ve davranışlarını etkilemek için onun o konuda yaşadığı önemli deneyimlerin ne olduğunu bilmek ve ona göre davranmak gerekir. Bu sadece bireysel düzeyde değil, bir toplumun bütünü için de geçerlidir. Bu yüzden bir insanı etkilemek için onun inanç ve değerlerini bilmek ve bunlara saygılı olmak gerekir. Hiç kimse kendi inançlarına saygı duymayan birisinin söylediklerine kulak vermez. Bu yüzden iknanın birinci adımı, insanların inanç ve değerlerine saygı göstermektir. Alışkanlıklar o kadar içsel ve o kadar güçlüdürler ki her insan kendi alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanır. Bütün insan davranışlarının altında, kendilerinin de bilmedikleri motivasyonlar vardır.